Intern reglement van de countryclub The Texas Rebels

Als lid of bezoeker hou ik mij aan de volgende regels.
Men blijft hoffelijk en vriendelijk.
Vechten in de club is verboden,gevolg uitsluiting.
Diefstal in de club is verboden,gevolg  uitsluiting.
Drugs gebruik in de club is verboden,gevolg  uitsluiting.
Eigen dranken zijn verboden. Elke vernieling wordt vergoed.
Kinderen onder de 14 jaar moeten vergezeld zijn van een
volwassenen ,en deze zijn ervoor verantwoordelijk.
Ieder lid betaald jaarlijks zijn lidgeld danslessen en verzekering inbegrepen.
Volwaardig lid betaalt 30 € per jaar.
Volwaardig lid minder dan 12 jaar betaalt 20 € per jaar,
danslessen en verzekering niet inbegrepen.

Niet leden betalen 2 € per dansles.
Ieder doet vrijblijvend mee aan de DIXIE,maar houd zich aan de wetten van de traditie.
Tijdens de DIXIE wordt er algemene stilte gevraagd,en deze word door niemand verbroken.
Het bestuur beslist om tijdens de DIXIE of er wel of niet getoost wordt. 
Ieder lid kan geëvalueerd en uitgesloten worden na grove fouten of misdragingen
dit gebeurd door het voltallige bestuur.
Respecteer het bestuur,dansleraars,dj’s en de uitbaatsters,dit alles
voor de goede werking van de club
Wapens,eten,drinken en roken en gsm is niet toegelaten op de dansvloer
{drinken met uitzondering voor de DIXIE}
De club is niet verantwoordelijk voor ongevallen buiten het clublokaal.
Messen of dolken zijn niet toegelaten in de club.
Het pistool mag gedragen worden niet geladen {en niet op de dansvloer}.

Wees hoffelijk beleefd en hou het COUNTRY.                                         
                                Het bestuur.